Nätverk

June 2011
Fiber Art Sweden - FAS är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären...
February 2012
En förening med 30 konstnärer driver en galleri på Södermalm i Stockholm. Betoningen ligger på aktuell utställning som visas i sin helhet på startsidan....
October 2011
Supermarket Art Fair visar sina årliga utställningsprojekt. Personal med olika behörigheter uppdaterar allt innehåll. Avancerad sortering och administration av ansö...
May 2012
Hjälp att genomföra webbdesign gjord av Alexandra Skarp. 
Syndicate content