Förberedelser inför en ny hemsida - steg för steg

Några tips som är bra att tänka igenom innan man tar kontakt med en webbutvecklare.

1. Vad gör du, vem du riktar dig till och vad du vill förmedla?

Design måste börja med att definera kärnverksamhet, målgrupp och budskap. Först då blir det meningsfullt att tala om form och ett designförslag kan tas fram.

2. Hitta formen

Skissen är ett diskussionsundelag där designer/webbutvecklare och beställare, gemensamt hittar en form som bär fram innehåll och budskap. Skissen behöver inte vara komplett eller snygg. Den är underlaget vi kommer att utgå ifrån i framtida diskussioner. Nedanför finns komponenter som kan behövas ta ställning till i skissen.

Vilket innehåll ska finnas på sidorna?
Text, bild, video, ljud, länkar? Utifrån innehållsbehovet skapas sidomallar. Sidomallarna kommer att generera ett enhetligt uttryck och förenkla navigation och administration.

Hur ska navigeringen vara?
Navigeringen är kärnan i en hemsida. Navigeringen styr hur man ser på hemsidans totala innehåll. Det handlar om att kategorisera och lista; samla olika typer av innehåll under rubriker så att navigeringen upplevs intuitiv och rätt för målgrupperna.

Vilka funktioner behövs?
För att kunna påbörja en hemsida behöver man bestämma sig för hur hemsidan ska användas. Idag erbjuds en mängd funktioner. Flerspråkighet, kalender, nyhetsbrev, blog, forum, bildspel, wysiwig editor, utskriftsvänliga sidor, rss-föden, SEO optimering och behörighetsstyrt innehåll är några av dom.

3. Administrering av hemsidan

Vem ska sköta hemsidan in framtiden? Hur kan företagets befintliga resurser/personal användas på bästa sätt? Finns det resurser/kompetens för detta? Behövs utbildning, manualer etc? Är det bättre att överlåta det till en proffessionell webbadministratör utanför företaget för att säkra kvalitén? Detta är ofta förbisedda frågor som är oerhört viktiga att ta ställning till redan i början av ett projekt.

4. Hur ser nästa steg ut?

Allt behöver inte göras direkt - vad är viktigast nu och vad kan skjutas på framtiden?